Δραστηριότητες- Ανακοινώσεις

Παρατίθενται όλες οι ανακοινώσεις σχετικά με τις κατηχητικές συνάξεις της Ενορίας μας και οι τυχόν αλλαγές προγράμματος ή τόπου διεξαγωγής των κατηχητικών.

Δραστηριότητες- Ανακοινώσεις

Προγράμματα Ιερών Ακολουθιών κατά μήνα