"ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ι.Μ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ, ΕΝ ΟΨΕΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ"

Η ασταθής υγειονομική κατάσταση της χώρας, στέρησε από τη νεότητα της ενορίας μας την άμεση επαφή με το αγαπημένο της "κατηχητικό". 

youtu.be/YA-dbJ4lGsM

Προγράμματα Ιερών Ακολουθιών κατά μήνα