ΤΟ ΈΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΊΑΣ- Μητροπολίτου Σιατίστης ΠΑΥΛΟΥ

            Δέν ξέρω άν δ πού φτάσαμε πάρχει λπίδα καί ξοδος πό τή δύσκολη ρα πού περνμε. άν πάρχει μως να νδεχόμενο λπίδας, ατό μόνο πό τό λαό μπορε νά προέλθει, άν μπορέσει νά συνετισθε, άν μπορέσει νά μετανοήσει, άν μπορέσει νά ναλάβει τίς εθνες του.

          Ο ξουσίες στάθηκαν δύνατες, γιατί πρξαν λίγες σέ ποιότητα. Ο κατά καιρούς ξουσίες πού κυβέρνησαν ατό τόν τόπο, στάθηκαν νίκανες καί να καθαρό μάτι διαβλέπει τι δέν χουν πλέον τήν δυνατότητα νά βοηθήσουν τήν Πατρίδα. άν μποροσαν θά τό εχαν κάνει.

          χι δέ μόνον δέν καναν καλό, λλά καναν κακό, γιά τήν κρίβεια κακούργησαν ναντίον τς Πατρίδας καί το λαο. Τό κακούργημα δέν εναι μόνο τι τόν κατάστρεψαν οκονομικά, λλά τόν διέφθειραν ψυχικά. Προκειμένου νά μπορον νά πολαμβάνουν τήν ξουσία τους  καί τά λάφυρά της, διέφθειραν τήν ψυχή ατο το λαο καί μάλιστα μέ τέτοιο τρόπο πού καταντ δαιμονικός.

          κμεταλλεύθηκαν τά νθρώπινα πάθη μέ στόχο νά κμαυλίσουν συνειδητά τόν λαό. Μέ ποταγμένα στήν ξουσία τά τηλεοπτικά κανάλια διαμόρφωσαν τίς εδήσεις διά νά διαφθείρουν τόν λαό καί νά κλονίσουν συνειδήσεις στε κάποτε νά μπορον νά το πετάξουν στά μοτρα τό «μαζί τά φάγαμε».

          λαός διαβρωμένος γινε αχμάλωτος το δικο του ράματος, ατο πού το καλλιέργησαν καί τώρα κάποιοι χουν τήν λπίδα τι θά ξανάρθουν κενες ο «καλές μέρες» τς καλοπέρασης καί κανείς πό τούς πολιτικούς δέν χει τό θάρρος νά τούς πε τι ατές δέν θά ξανάρθουν, γιατί ταν μέρες νομίας, καί δέν πρέπει νά ξανάρθουν.

          κατάρρευση τς Πατρίδας μας ταν σχεδιασμένη μέ βασικούς συνεργάτες τούς πολιτικούς πού φιονισμένοι μέ τό φιόνι τς ξουσίας στάθηκαν νίκανοι νά ντιδράσουν. Τό σκάνδαλο το Χρηματιστηρίου δέν ταν μιά καλοστημένη παγίδα μέ τόν τότε Πρωθυπουργό νά σπρώχνει τό λαό νά παίρνει δάνεια γιά νά γοράζει μετοχές; Ποιός λογοδότησε γι’ατό;

          καταναλωτισμός γινε  ραμα  ζως. Μέ κάθε τρόπο ο λληνες θοντο πρός τήν κατεύθυνση ατή. Δάνειο γιά διακοπές, δάνειο γιά Χριστούγεννα σέ ξωτικούς προορισμούς, δάνεια, δάνεια, δάνεια. Ο ξουσίες δέν γνώριζαν πο πήγαινε ατή στορία; ν γνώριζαν χουν τήν πρώτη εθύνη καί πρέπει νά ναζητηθε. άν δέν γνώριζαν ταν νοχοι γιά λόγους βλακείας. ξεραν μως τά πάντα.

          Παράλληλα μέ τόν εδαιμονισμό, να πνεμα λοιδωρίας πέναντι σέ ,τι πνευματικό, ,τι παραδοσιακό καί ταυτόχρονα να τσουνάμι πιθέσεων ναντίον τς κκλησίας. Συνασπισμένα κανάλια, πηρέτες ξένων πρτα συμφερόντων καί τς λληνικς ξουσίας μετά, προσπαθοσαν νά γκρεμίσουν τή σχέση τν νεοελλήνων μέ τήν πηγή τς δυνάμεως. να πολύ νδιαφέρον θέμα πρός μελέτη θά ταν στάση τν ΜΜΕ πέναντι στόν τότε ρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο. φειλόταν σέ καθαρό δημοσιογραφικό νδιαφέρον κτελοσαν διατεταγμένη πηρεσία μέ διατάκτες ντός καί κτός λλάδος;

          Μόνον λίθιοι δέν καταλάβαιναν τότε τι τοιμαζόταν μεγάλη πίθεση ναντίον το λαο. Μόνον λίθιοι δέν μποροσαν νά καταλάβουν τι στόχος δέν ταν Θεός, λλά νθρωπος. Δέν καταλάβαιναν τι προσπαθοσαν νά καταστρέψουν τό καταφύγιο τν νθρώπων γιά νά τούς ξουδενώσουν.

          Μιλοσαν γιά τήν «μεγάλη κκλησιαστική περιουσία» πού ατοί καί τό συνφι τους  τήν εχαν ληστέψει. κκλησία εχε παραχωρήσει τό 96% τς περιουσίας της πρός χάριν το λαο. Προκάλεσα ρκετές φορές τούς δημοσιογράφους, τι μιά πολύ νδιαφέρουσα ρευνα θά ταν νά ρευνήσουν ν ατή κκλησιαστική περιουσία πού δόθηκε κατά καιρούς γιά χάρη το λαο πγε πραγματικά στό λαό πγε στίς τσέπες τν δίστακτων. λλά κανείς δέν τόλμησε. ρχιεπίσκοπος ερώνυμος ξέδωσε να βιβλίο γιά τό κομμάτι τς κκλησιαστικς περιουσίας καί τήν τύχη του πού φοροσε τήν πρώτη Μητρόπολη του, Θηβν καί Λεβαδείας. ντιμετωπίσθηκε πό λους διά τς σιγς. πόθεση κάνει «τζίζ».

          Ατό πού στόχευσε ξουσία τό πέτυχε, λλά ατό εναι καί τό μεγάλο γκλημά της. Νά διαφθείρει τό λαό γιά νά τόν ναγκάσει σέ σιωπή καί σέ ποταγή. Καί κατάφερε πίσης ν τινι μέτρ νά συκοφαντήσει τήν κκλησία γιά νά τήν τρομάξει, γιά νά στρέψει τόν λαό ναντίον της, σάν τόν Νέρωνα πού καψε τήν Ρώμη καί μετά κατηγόρησε τούς χριστιανούς σάν παίτιους. ταν κάποια στιγμή λαός θά καταλάβει, παρόλο πού προσπαθον νά τόν ποπροσανατολίσουν, τότε θά δε τό μεγάλο καί σκληρό παιχνίδι πού παιξαν ες βάρος του.

          εθύνη τν νθρώπων τς ξουσίας γιά τήν καθυστέρηση σ’ατό τόν τόπο σέ νευραλγικούς τομες τς δημόσιας ζως εναι καί μεγάλη καί γκληματική. κατάσταση καί τό κατάντημα τς δημόσιας γείας, τς δημόσιας Παιδείας, τς διεφθαρμένης διοίκησης καί τόσοι λλοι τομες, φείλουν τήν πανάπτυξη τους στούς νθρώπους τς ξουσίας. Ατούς δέν τούς νοιαξε Πατρίδα τούς νοιαζε μόνο ξουσία. Δέν τούς νοιαζε οτε κν τό κόμμα τους, πού γι’ατούς ταν μέσο προσωπικο πλουτισμο καί μέσο διατήρησης τς ξουσίας. Πόσοι καί πόσο κατάλαβαν ατό τόν τόπο, τήν στορία του καί τήν παράδοσή του; Εκολοι σέ δεκάρικους λόγους, θεώρησαν ς πολιτική τοποθέτηση καί πολιτικό διάλογο τά διάφορα σλόγκαν μέ τά ποα νόμιζαν τι σκον πολιτική. Τό πρτο μνημόνιο εχε 234 σελίδες. Τό πέγραψαν λοι, χωρίς κανείς νά τό διαβάσει. Τό  πέγραψαν μέσα σέ τρες ρες, χωρίς νά ξέρουν τί πογράφουν. ψηλόβαθμα στελέχη πισκέπτονται ξένους ργανισμούς γιά νά περασπίσουν ποτίθεται τά συμφέροντα τς Πατρίδας καί ο συνομιλητές τους δέν μπορον νά καταλάβουν γιατί κριβς πγαν καί τί κριβς θελαν. Ατό εναι τό ππεδο τους, τν περισσοτέρων  τουλάχιστον. Γιατί ν ατοί πού πηγαίνουν χουν «τέτοιες» κανότητες, μπορετε νά καταλάβετε πόσες χουν ατοί πού τούς στέλνουν.

          νικανότητα, λλά καί διοτέλεια τν νθρώπων τς ξουσίας φαίνεται στήν νικανότητα τήν ρνηση τους νά συναινέσουν σέ να κοινό τόπο, σέ μιά κοινή συνισταμένη, γιά σοβαρά προβλήματα πού πασχολον τούς νθρώπους. τσι ν μιά Κυβέρνηση πάρει μιά νομοθετική πρωτοβουλία π.χ. γιά τήν Παιδεία, ντιπολίτευση θά ντιδράσει καί θά καταψηφίσει. Θά ξεσηκώσει ργανωμένες μάδες γιά νά ματαιώσει τά πάντα. άν ντιπολίτευση ατή γίνει αριο Κυβέρνηση καί πάρει γιά τό διο θέμα τήν δια κριβς περίπου πρωτοβουλία, νέα ντιπολίτευση θά καταψηφίσει ατό πού ς Κυβέρνηση θέλησε νά ψηφίσει. Γιατί νά τό κάνει λλος καί νά μήν τό κάνουμε μες; Δέν μπόρεσαν κτός λαχίστων ξαιρέσεων νά κάνουν κάτι μαζί. Ατό τό νομάζουν πολιτική. λλά ατή συμπεριφορά πού εναι σχεδόν πάντα δια στίς ναλλασσόμενες ξουσίες δείχνει τήν ληθινή ποιότητά τους καί τό ποιοί εναι πεύθυνοι γιά τό κατάντημα τς Πατρίδος.

          ταν Νομάρχης. Γνώρισε τήν τοπική ατοδιοίκηση καί τίς νάγκες της. Γίνεται βουλευτής. ς βουλευτής μέ τό κόμμα του νομοθετε σωστά μέτρα γιά τήν τοπική ατοδιοίκηση. λα μως πού στίς κλογές γιά τήν νάδειξη τοπικν ρχόντων ντιπολίτευση κλέγει πολλούς νέους δημοτικούς καί Νομαρχιακούς ρχοντας. Καί πηγαίνει στήν Βουλή μέ τήν ντολή πό τό κόμμα του πού κυβερν  νά εσηγηθε τό κουτσούρεμα τν ρμοδιοτήτων γιά νά μήν φεληθον ο ντίπαλοι. Ατοί εναι ο νθρωποι τς ξουσίας στήν λλάδα, γι’ατό καί τήν φησαν ποανάπτυκτη, γι’ατό καλλιέρησαν τήν διαφθορά, τήν ντληση μίζας, γι’ατό τήν φεραν σέ ατό τό σημεο. Ποιός πό τούς νθρώπους τς ξουσίας νοιωσε στό πετσί του τήν οκονομική κρίση; τρόπος τς ζως τους δέν δείχνει κάτι τέτοιο. Καί σημερινή ξουσία δέν κάνει τίποτα λλο παρά νά θερίζει τούς καρπούς πού σπειρε. Μέ τήν νευθυνότητα τς ντιπολίτευσης σπειρε νέμους καί τώρα θερίζει θύελλες. Καί προσπαθε νά ποπρασανατολίσει γιά μιά κόμη φορά τήν κοινωνία πού ζε σέ κτακτες νάγκες, ψηφίζοντας νόμους καί νομοσχέδια γιά νά διατηρήσει τά κουρέλια τς προοδευτικότητας καί ντί νά ζητ συγγνώμη γιά τό κατάντημα τν νθρώπων, ζητ συγγνώμη γιά τά νομοσχέδια τς ντροπς πού ργησε τάχα νά ψηφίσει.

          να λλο κλασικό παράδειγμα τς νίκανης ξουσίας εναι ατό πού ζομε ατές τίς μέρες μέ τούς γρότες. Σχεδόν κάθε χρόνο χουμε καταλήψεις δρόμων. Πρίν σημερινή ξουσία γίνει κυβέρνηση τρεχε στά μπλόκα γιά νά στηρίξει τά ατήματα τν γροτν. Τότε εχαν δίκαιο καί μόνο φέτος χουν δικο; Κάποιοι λένε τι χουν μέν δίκαιο, λλά ο συνθκες εναι δύσκολες. Πρίν δύο χρόνια δέν ταν καί μόνον τώρα γιναν; χουν δίκαιο ο γρότες;άν ναί νά τό παραδεχθον λοι. άν χουν δικο εναι περβολικοί νά τούς τό πον ΟΛΟΙ, διαφορετικά εναι νεύθυνοι. πειτα πό τόσες μέρες πού χώρα παρουσιάζει παράλυση, ξουσία καί τώρα καί στό παρελθόν κάνει κάποιες παραχωρήσεις. Γιατί πρεπε νά ρεζιλεύεται τσι Πατρίδα μας;Δέν μποροσαν πό τήν ρχή νά διαλεχθον μέ εθύνη, νά τοποθετηθον λοι καί νά ποφύγουμε κάθε λίγι καί λιγάκι ατό τό μπάχαλο; Ατό λέγεται πεύθυνη διακυβέρνηση τς χώρας πό λες τίς ξουσίες πού πέρασαν;

          ξουσία κατέστρεψε ατό τόν τόπο, τόν λεηλάτησε γιά πάρτη της, τόν διέφθειρε κμεταλλευόμενη τά πάθη τν νθρώπων,  τόν δίχασε καί στρεψε τόν να μετά τόν λλο, στρεψε τήν μία μάδα ναντίον τς λλης. Σήμερα πενθύμιση τν μπλέ, πράσινων καί κόκκινων καφενείων το παρελθόντος μόνο ντροπή μπορε νά προκαλέσει σέ κάθε νοήμονα νθρωπο. ργανο στά χέρια ξένων προσπάθησε νά καταστρέψει τήν γλσσα, τήν στορία, τήν πίστη στόν Θεό, μέ στόχο τήν ξουδένωση καί τήν πλήρη ποταγή το λαο, αχμάλωτου πατηλν νείρων καί ψεύτικων ποσχέσεων. Καμιά ξουσία  δέν επε ποτέ τήν  λήθεια στόν λαό.Τήν λύση πού πρχε δέν τήν επε κανείς στόν λαό γιατί δέν συνέφερε τίς ξουσίες.

          λύση δέν θά λθει πό καμμία πό τίς συνηθισμένες ξουσίες. λύση θά προέλθει πό τόν λαό, ταν πρτα συνειδητοποιήσει τίς δικές του τεράστιες εθύνες, ταν καταλάβει τι χει καί κενος εθύνη γιά τό σημερινό κατάντημα του. ταν καταλάβει τι καμμία λύση δέν θά εναι νώδυνη πλέον. ταν ποφασίσει νά λειτουργήσει νωτικά καί χι διασπαστικά. ταν ποφασίσει νά γονατίσει λόκληρος, γιά νά γίνει καθένας λληλέγγυος μέ τόν λλο. Τέλος ταν ποφασίσει θελούσια καί χι ναγκαστικά νά δυσκολευτε, γιά νά σηκωθε καί πάλι λόκληρος.