Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σισανίου και Σιατίστης κ.κ. Παύλου “Εγκύκλιος επί τη Κυριακή της Πεντηκοστής.