Σχολή Γονέων Ιεράς Μητροπόλεως Σισανίου και Σιατίστης

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ

Σ Χ Ο Λ Η   Γ Ο Ν Ε Ω Ν

Ἀγαπητοί μου Γονεῖς,

Μέσα σέ μιά ἐποχή δύσκολη σάν τήν σημερινή, πού ὅλα δοκιμάζονται, εἶναι φυσικό νά δοκιμάζεται καί ἡ Οἰκογένεια. Οἱ δοκιμασίες εἶναι πολλές καί προέρχονται καί ἀπό ἔξω καί ἀπό μέσα.

Ἀπ’ ἔξω ἀμφισβητεῖται ἡ ἴδια ἡ δομή τῆς Οἰκογένειας καί ἐπιχειρεῖται νά λανσαρισθεῖ ἕνας ἄλλος τύπος Οἰκογένειας.

Ἀπό μέσα οἱ ἐγωϊσμοί δημιουργοῦν ρωγμές πού κάποτε κάποιοι, κοντινοί καί μακρινοί ἐπιχειροῦν νά εἰσέλθουν, τά οἰκονομικά προβλήματα δυσκολεύουν καί στήν μέση τά παιδιά ἀναζητοῦν ἕνα στέρεο ἔδαφος νά πατήσουν.

Ἐπιχειροῦμε λοιπόν τήν πρώτη γιά τό νέο ἔτος συνάντηση τῆς ΣΧΟΛΗΣ ΓΟΝΕΩΝ τῆς ὁποίας

Τό ΘΕΜΑ  θά εἶναι:

«Ἡ Οἰκογένεια ἐν πορεία»

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

Ὁ Μητροπολίτης Σισανίου καί Σιατίστης Παῦλος

Ἡ Ὁμιλία θά γίνει

ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν

ὥρα 7.00 τό ἀπόγευμα

στήν αἴθουσα τοῦ Ἁγίου Δημητρίου.

Εἰς τό τέλος θά κόψουμε καί τήν ΠΙΤΤΑ τῆς Σχολῆς μας.

 

Θά Σᾶς περιμένω μέ χαρά νά συναντηθοῦμε καί νά συμπροβληματισθοῦμε.

Ὁ Ἐπίσκοπός Σας

ὁ Σισανίου καί Σιατίστης Παῦλος