Πρόσκληση τοῦ Μητροπολίτου μας κ.κ. Παύλου πρός τούς φοιτητές καί τίς φοιτήτριες, γιά τήν κοπή τῆς βασιλόπιττας.

 

        Ὁ Μητροπολίτης

    Σισανίου καί Σιατίστης

              ΠαῦλοςΣέ Σᾶς

τούς  Φοιτητές καί τίς Φοιτήτριες

τῆς πόλη μας

 

          Ἀπευθύνομαι γιά νά Σᾶς στείλω πρῶτα τίς εὐχές μου, γιά νά ἔχετε πάντα τή χαρά τῶν Χριστουγέννων, τή χαρά δηλαδή πού πηγάζει ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, μόνιμη σύντροφος τῆς ζωῆς Σας. Θέλω ἀκόμη νά συγχαρῶ ὅλους καί ὅλες πού ἐπιτύχατε στίς Ἀνώτατες Σχολές ἐφέτος γιά μιά ἀκόμη φορά.

Ὁ νέος χρόνος πού μέ τη χάρη τοῦ Θεοῦ  ἀνατέλει  εὔχομαι νά εἶναι γιά τόν καθένα καί τήν καθεμιά σας ἕνα ἀκόμη σταθερό βῆμα στήν ὅλη πορεία τῆς ζωῆς σας.

Δέν ζεῖτε σέ εὔκολους χρόνους καί οἱ εἰδήσεις πού ἔρχονται ἀπό ὅλα τά πλάτη καί μήκη τῆς γῆς μόνο θλίψη καί κατάθλιψη μποροῦν νά προκαλέσουν. Ἐπίσης  ἡ κατάσταση στήν Πατρίδα μας συνεχίζει νά εἶναι δύσκολη.

Εἶναι ὅμως μέρες γιορτινές,  μέρες πού μποροῦν νά γεμίσουν ἐλπίδες καί φῶς τή ζωή μας, ἄν κατανοήσουμε καί ζήσουμε τό περιεχόμενό τους.

Θέλω λοιπόν νά σᾶς καλέσω ὅλους καί ὅλες, φοιτητές καί φοιτήτριες στήν καθιερωμένη κοπή τῆς πίττας πρός τιμήν Σας, πού Θά γίνει καί ἐφέτος τήν ΤΕΤΑΡΤΗ  3 Ἰανουαρίου στίς 7 τό ἀπόγευμα στήν αἴθουσα κάτω ἀπό τό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου.

Σᾶς περιμένω μέ ἰδιαίτερη χαρά.

Ὁ Ἐπίσκοπος Σας