.

        Ὁ Μητροπολίτης

    Σισανίου καί Σιατίστης

              Παῦλος

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2019

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σέ Σᾶς

τούς  Φοιτητές καί τίς Φοιτήτριες

καί τούς νέους Ἐπιστήμονες

τῆς Πόλης μας

 

          Ἀπευθύνομαι γιά νά Σᾶς στείλω πρῶτα τίς εὐχές μου, γιά νά ἔχετε πάντα τή χαρά τῶν Χριστουγέννων, τή χαρά δηλαδή πού πηγάζει ἀπό τήν καταξίωση τοῦ κάθε ἀνθρώπινου προσώπου , μόνιμη σύντροφος τῆς ζωῆς Σας. Θέλω ἀκόμη νά συγχαρῶ ὅλους καί ὅλες πού ἐπιτύχατε στίς Ἀνώτατες Σχολές ἐφέτος γιά μιά ἀκόμη φορά.

Ὁ νέος χρόνος πού μέ τη χάρη τοῦ Θεοῦ  ἀνατέλει  εὔχομαι νά εἶναι γιά τόν καθένα καί τήν καθεμιά σας ἕνα ἀκόμη σταθερό βῆμα στήν ὅλη πορεία τῆς ζωῆς σας, στήν προσωπική σας ¨ολοκλήρωση.

Δέν ζεῖτε σέ εὔκολους χρόνους καί οἱ εἰδήσεις πού ἔρχονται ἀπό ὅλα τά πλάτη καί μήκη τῆς γῆς μόνο θλίψη καί κατάθλιψη μποροῦν νά προκαλέσουν.

Εἶναι ὅμως μέρες γιορτινές,  μέρες πού μποροῦν νά γεμίσουν ἐλπίδες καί φῶς τή ζωή μας, ἄν κατανοήσουμε καί ζήσουμε τό περιεχόμενό τους.

Θέλω λοιπόν νά σᾶς καλέσω ὅλους καί ὅλες, φοιτητές καί φοιτήτριες, ἀλλά καί τούς νέους ἐπιστήμονες τῆς πόλεως μας, τούς χθεσινούς δηλαδή φοιτητές, στήν καθιερωμένη κοπή τῆς πίττας πρός τιμήν Σας, πού Θά γίνει καί ἐφέτος τήν ΠΕΜΠΤΗ  3 Ἰανουαρίου στίς 7 τό ἀπόγευμα στήν αἴθουσα κάτω ἀπό τό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου.

 

Σᾶς περιμένω μέ ἰδιαίτερη χαρά.

 

Ὁ Ἐπίσκοπος Σας