ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΣΕΩΣ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΣΕΩΣ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2018