ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ

siatista
tel-fax 2465021465
agiosdimitrios@agiosdimitriossiatistas.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΣΕΩΣ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΣΕΩΣ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2018