ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΣΕΩΣ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΤΕΛΕΣΕΩΣ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ