ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ

siatista
tel-fax 2465021465
agiosdimitrios@agiosdimitriossiatistas.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΣΕΩΣ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΤΕΛΕΣΕΩΣ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ