Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών μηνός Νοεμβρίου 2023

Παρατίθεται το πρόγραμμα όλων των Ιερών Ακολουθιών και Θείων Λειτουργιών για το μήνα Νοέμβριο 2023.

Φυλλάδιο Νοεμβρίου 2023.docx (534865)

Προγράμματα Ιερών Ακολουθιών κατά μήνα