Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών μηνός Δεκεμβρίου 2023

Παρατίθεται το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών και Θείων Λειτουργιών για το μήνα Δεκέμβριο 2023. Το πρόγραμμα παρακάτω υπάρχει σε μορφή εικόνων και μέσα από τον παρακάτω σύνδεσμο σε μορφή PDF.

Φυλλάδιο Δεκεμβρίου 2023 (1).pdf (720,7 kB)

Προγράμματα Ιερών Ακολουθιών κατά μήνα