Οι τρείς θείες κρίσεις του Κυρίου

Οι θεοφώτιστοι άνθρωποι λένε, πως οι πράξεις των ανθρώπων, στην ύστατη πνοή τους, δοκιμάζονται σαν σε ζυγαριά.
Και αν η δεξιά πλάστιγγα είναι πιο πάνω από την αριστερή, είναι ολοφάνερο πως ο ετοιμοθάνατος θα παραδώσει την ψυχή του στους αγίους αγγέλους.
Αν πάλι και οι δύο πλάστιγγες είναι ίσες, νικάει οπωσδήποτε η φιλανθρωπία του Θεού.
Μα κι αν ακόμα η ζυγαριά γέρνει λίγο προς τα’ αριστερά, όπως λένε οι θεολόγοι, η ευσπλαχνία του Θεού θα αναπληρώσει όσο χρειάζεται.

Να οι τρεις θείες κρίσεις του Κυρίου:
η πρώτη είναι δίκαιη·
η δεύτερη είναι φιλάνθρωπη·
η Τρίτη είναι υπεράγαθη.
Μετά απ’ αυτές έρχεται η τέταρτη, όταν οι εφάμαρτες πράξεις είναι πολύ βαρύτερες.
Αλίμονο τότε, αδερφοί......


Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.