Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα

Δραστηριότητα του κατηχητικού της Ενορίας μας σχετικά με τη Μεγάλη Εβδομάδα με διήγηση των γεγονότων της Εβδομάδος των παθών από τα παιδιά των συνάξεων με το συντονισμό και την επιμέλεια των κειμένων από τον π. Δημήτριο Χήτο και την επιμέλεια των βίντεο από τον κ. Παναγιώτη Δήμου. Το οδοιπορικό ξεκινάει από την Κυριακή των Βαΐων μέχρι την Μεγάλη Παρασκευή.

Κυριακή των Βαΐων:

www.youtube.com/watch?v=lSLJqIeSX70&t=5s

Μεγάλη Δευτέρα:

www.youtube.com/watch?v=r5UJszjeSFQ

Μεγάλη Τρίτη:

www.youtube.com/watch?v=htwwl76WIGA&t=384s

Μεγάλη Τετάρτη:

www.youtube.com/watch?v=80t1WMPhhjQ

Μεγάλη Πέμπτη:

www.youtube.com/watch?v=TLYx1yBsRWc&t=197s

Μεγάλη Παρασκευή:

www.youtube.com/watch?v=1xuB64chd_M&t=157s

Μεγάλη Εβδομάδα και Πάσχα:

www.youtube.com/watch?v=YA-dbJ4lGsM&t=4s

Προγράμματα Ιερών Ακολουθιών κατά μήνα