Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης κ. κ. Παύλος στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης

Ἡ  Ἱερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, τά Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα τῆς πόλεως καί ἡ Πανελλήνια Ἔνωση  Θεολόγων διοργανώνουν ἡμερίδα πού θά πραγματοποιηθεῖ στό Βελλίδιο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, τήν Κυριακή 7 Μαϊου 2017, στίς 6 μ.μ. μέ θέμα «Ἑλληνορθόδοξη παιδεία ἤ  ἄθεα γράμματα».

Τελεῖ ὑπό τήν εὐλογία τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης.

Σκοπός της εἷναι νά ἐνημερώσει καί νά ἀφυπνίσει  γονεῖς, έκπαιδευτικούς άλλά καί ὅλους τούς  Ἕλληνες γιά τήν διαπαιδαγώγηση τῶν μαθητῶν καί μαθητριῶν τῆς  Πατρίδος μας.

Εἴμαστε  Χριστιανοί Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες καί δέν ζητοῦμε τίποτε περισσότερο ἀπό τό αὐτονόητο δηλαδή τά παιδιά μας νά διδάσκωνται στό σχολεῖο τους Ἑλληνική Παιδεία καί Ὀρθόδοξη Χριστιανική ἀγωγή.

Ἡ παρουσία ὅλων μας εἶναι άπαραίτητη γιά νά διατρανώσουμε τή θέλησή μας νά σταματήσουν οἱ καταστροφικές καί άπαράδεκτες ἐνέργειες εἰς βάρος τῶν παιδιῶν μας.

Προγράμματα Ιερών Ακολουθιών κατά μήνα