ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ

siatista
tel-fax 2465021465
agiosdimitrios@agiosdimitriossiatistas.gr

Νέο βιβλίο τοῦ Μητροπολίτου Σισανίου καί Σιατίστης κ.κ. Παύλου

Νέο βιβλίο τοῦ Μητροπολίτου Σισανίου καί Σιατίστης κ.κ. Παύλου