Νέο βιβλίο: εκδόθηκε η διδακτορική διατριβή του π. Εφραίμ Τριανταφυλλόπουλου