Νέο βιβλίο: εκδόθηκε η διδακτορική διατριβή του π. Εφραίμ Τριανταφυλλόπουλου

Νέο βιβλίο: εκδόθηκε η διδακτορική διατριβή του π. Εφραίμ  Τριανταφυλλόπουλου