ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 -Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου στὸν Ι.Μ.Ν. Ἁγίου Δημητρίου.

Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου - περιφορά επιταφίου στὸν Ι.Μ.Ν. Ἁγίου Δημητρίου.

 

Εγκώμια Ἐπιτάφιου Θρήνου στὸν Ι.Μ.Ν. Ἁγίου Δημητρίου.