ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ἑσπερινὸς τῆς Ἀποκαθηλώσεως στὸν Ι.Μ.Ν. Ἁγίου Δημητρίου.

<