ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ & ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ 

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΞΕΙΣ 

ΙΕΡΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ 

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ

 Επιμέλεια-οργάνωση κατηχητής τμήματος π. Δημήτριος Χήτος 

Τεχνική επεξεργασία κ. Δήμου Παναγιώτης

 Ηχητικό «Ιδού ο Νυμφίος έρχεται..».

Ηχητικό «Προ εξ ημερών του Πάσχα».