Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως στoν Ι.Μ.Ν. Αγίου Δημητρίου Πόλεως Σιατίστης

Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως στoν Ι.Μ.Ν. Αγίου Δημητρίου Πόλεως Σιατίστης