Κυριακή της Ορθοδοξίας,2021 στον Ι.Μ.Ν. Αγίου Δημητρίου Πόλεως Σιατίστης.