ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΞΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Δραστηριότητες  από  τα παιδιά  των κατηχητικών  συνάξεων του Ι.Μ.Ν. Αγίου Δημητρίου Σιατίστης