Κατάθεση στεφάνων από τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Σιάτιστας για την 25η Μαρτίου

Κατάθεση στεφάνων πραγματοποιήθηκε σήμερα από τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Σιάτιστας στο Ηρώο πεσόντων στην Πλατεία του Δημαρχείου στη Σιάτιστα

Προγράμματα Ιερών Ακολουθιών κατά μήνα