Κατάθεση στεφάνων από τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Σιάτιστας για την 25η Μαρτίου

Κατάθεση στεφάνων πραγματοποιήθηκε σήμερα από τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Σιάτιστας στο Ηρώο πεσόντων στην Πλατεία του Δημαρχείου στη Σιάτιστα

Επαφή

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ siatista tel-fax 2465021465 agiosdimitrios@agiosdimitriossiatistas.gr