Ιερός Κοιμητηριακός Ναός Αγίων Αποστόλων Σιατίστης

Ο Ναός των Αγίων Δώδεκα Αποστόλων αποτελεί το κοιμητήριο της Ενορίας του Αγίου Δημητρίου. Ο Ναός είναι μεταβυζαντινός και χτίστηκε το έτος 1744 και ιστορήθηκε, όπως βλέπουμε εσωτερικά στο πάνω μέρος της θύρας του, το έτος 1844. Είναι Ναός σχετικά μικρός σε έκταση και όπως όλοι οι μεταβυζαντινοί Ναόι της πόλης είναι χτισμένος μέσα στη γη. Έχει τοιχογραφίες στο μεγαλύτερο μέρος του, εκτός από το γυναικωνίτη. Το τέμπλο του Ναού είναι ξυλόγλυπτο και αρκετά νεότερο του έτους που χτίστηκε ο υπόλοιπος Ναός, ωστόσο τα βημόθυρα και τα λυπηρά του είναι παλαιότερης χρονολογίας, όπως και οι εικόνες του, οι οποίες χρονολογούνται μεταξύ του 18ου και 19ου αιώνα. Στον περίβολο του Ναού υπάρχει το παρεκκλήσι της Αναστάσεως και το νεότερο οστεοφυλάκειο χρονολογίας του 1996 και όπως προαναφέρθηκε παραπάνω βρίσκεται το κοιμητήριο. Στον περίβολο του Ναού θάφτηκαν οι πεσόντες κατά τη μάχη της Σιάτιστας στις 4 Νοεμβρίου του 1912.

  

Προγράμματα Ιερών Ακολουθιών κατά μήνα