Ιερά Μητρόπολη Σισανίου και Σιατίστης -Χειροτονία Πατρός Θωμά Διδίλη