Ιερά Μητρόπολη Σισανίου και Σιατίστης -Χειροτονία Πατρός Θωμά Διδίλη

Ιερά Μητρόπολη Σισανίου και Σιατίστης -Χειροτονία Πατρός Θωμά Διδίλη