Η παρουσία της Σιάτιστας στο 1821

Περιμένοντας την επέτειο της Ε θνικής Π αλιγγενεσίας ο δικτυακός μας τόπος αξιοποιώντας το αρχειακό του υλικό και το περιεχόμενο του βιβλίου του Φιλίππου Ζυγούρη Ιστορικά σημειώματα περί Σιατίστης κ αι λαογραφικά αυτής παρουσιάζει αυτό το μικρό ηλεκτρονικό αφιέρωμα για την παρουσία της Σιάτιστας στο « γίγνεσθαι » του 1821.

Προτάξαμε μια σύντομη παρουσίαση που ο κ . Φ . Κ . Βώρος έγραψε πριν χρόνια για την ιστοσελίδα μας για να ... ξαναθυμηθούμε τα ιστορικά γεγονότα : Για την επέτειο της Παλιγγενεσίας 25η Μαρτίου 1821

Η Ιστορία – δυστυχώς ή ευτυχώς - επαναλαμβάνεται και χρησιμοποιείται ... κατάλληλα , γι ’ αυτό : ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΤΗ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΣΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΙΟ ΕΓΚΥΡΑ ΚΑΙ ΠΙΟ ΠΛΑΤΙΑ .

 Εντοπίσαμε Σιατιστινούς που ή πήραν μέρος στην προετοιμασία ή πολέμησαν στην επανάσταση του 1821. Συντάξαμε μικρά ενημερωτικά σημειώματα για τον καθένα , αναγράψαμε τις πηγές μας . Τα πρόσωπα για τα οποία εντοπίσαμε γραπτά τεκμήρια συμμετοχής τους στο « γίγνεσθαι » του 1821 είναι :


2015-03-23_18-37-57.jpgΜε κλικ στο κάθε ένα μπορείτε να διαβάσετε τη σχετική σελίδα.

Συμπληρωματικά καταγράφουμε και όσες εργασίες Σιατιστινών ερευνητών εντοπίσαμε σχετικές με τη συμμετοχή της Σιάτιστας στον αγώνα του 1821:

1. Χατζής Δημήτριος , Οι Μακεδόνες εις το Ολοκαύτωμα των Ψαρών , διάλεξις . ' Εκδοσις της Μακεδονικής Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητος , Αθήνα 1978. .

2. Χατζής Δημήτριος , Η συμβολή της Σιατίστης εις τους Εθνικούς Αγώνας , διάλεξις . Εκδοτική Εταιρία Ιω . Καμπανάς Α . Ε . Αθήναι 1971.

3. Μπόντας Γεώργιος , Η συμβολή της Σιάτιστας στον Αγώνα του 1821 ,εφημ.ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ της 20/30/1980 και εφημ.ΓΡΑΜΜΗ της 17/3/2001.Κλείνουμε με μια ευχή που πάντα άκουα στις εθνικές επετείους της πόλης μας από τους παλιότερους συναδέλφους μου :

 ΠΑΝΤΑ ΛΕΥΤΕΡΟΙ !
Για το siatistanews.gr Αικατερίνη Ζωγράφου Σιάτιστα 17/3/2011