Η ΕΛΜΕ Κοζάνης και το Μουσικό Σχολείο Σιάτιστας τιμούν το Πολυτεχνείο..

Κουκουλίδειο Πνευματικό Κέντρο Σιάτιστα

τρίτη 17 Νοεμβρίου 2015 ώρα 22:00

Προγράμματα Ιερών Ακολουθιών κατά μήνα