Η ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΟ ΓΕΝΝΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ

Η Αγάπη για τον Θεό γεννά την Αγάπη για τις Εντολές Του.

Η Αγάπη για τις Εντολές Του γεννά την Αγάπη για τον αδελφό μου, όπως αγαπώ τον εαυτό μου, σαν Εικόνα Θεού.

Εικόνα Θεού σημαίνει, ότι νιώθω ότι Πατέρα μου έχω τον Θεό και εγώ είμαι παιδί Του.

Παιδί Του αδύναμο για κάθε τι, χωρίς την Παρουσία Του μέσα μου.

Παιδί αμαρτωλό, και αδύναμο.

Αγαπώ τον Θεό σημαίνει αγαπώ να είμαι ενωμένος μαζί Του.

Να μένει μέσα μου και να μένω μέσα Του.

Να μου μιλάει και να Τον ακούω.

Να Του μιλάω και να με ακούει.

Αγαπώ τον Θεό με όλη την καρδιά μου σημαίνει αγαπώ να Μετανοώ με όλη την καρδιά μου, σημαίνει αγαπώ να Συγχωρούμαι από τον Θεό κάθε στιγμή, γιατί κάθε στιγμή αναβλύζει από μέσα μου η αμαρτία σαν επιθυμία, που θέλει να γίνει λογισμός και πράξη!

Αγαπώ τον αδελφό μου σημαίνει ότι δεν θέλω να τον βλάπτω, γι’ αυτό Μετανοώ και θέλω με όλη μου την καρδιά να τον Συγχωρώ που με βλάπτει.

Η Μετάνοια είναι πόθος καρδίας να ελευθερωθώ από τη σκλαβιά των σαρκικών επιθυμιών, τη σκλαβιά της φιληδονίας, της φιλονικίας και φιλαργυρίας.

Μετάνοια είναι πόθος ελευθερίας από τον εγωκεντρισμό.

Θέλω και ποθώ κάθε μέρα να ελευθερώνομαι από τον εγωκεντρισμό, διότι αυτός με εμποδίζει να Αγαπώ τον Θεό, τον αδελφό, τον εχθρό μου και τον Κόσμο!

Αγαπώ τον Θεό σημαίνει Μετανοώ για τις αμαρτίες μου στον Θεό και τον πλησίον, και αγαπώ τον πλησίον μου σημαίνει τον συγχωρώ για τις αμαρτίες του σε μένα, αφού πρώτα Μετανοώ!

«Άφες ημίν τα οφειλήματα ημών», σημαίνει Μετάνοια.

«Ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών», σημαίνει Συγχώρηση.

Χωρίς πόθο Μετανοίας πρώτα και πόθο Συγχωρήσεως ύστερα δεν μπορώ να Αγαπώ, διότι η Μετάνοια και Συγχώρηση μου δίνουν την Άφεση των αμαρτιών από τον Χριστό και την Εκκλησία, που με ελευθερώνει από τον εγωκεντρισμό και μου φέρνει την Αγάπη του Θεού!

Ανδρέας Χριστοφόρου

https://www.pothosmetanoias.gr/