ΓΡΑΜΜΑ ΣTΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 2016

  Ὁ Μητροπολίτης
Σισανίου καί Σιατίστης
      Παῦλος
Σεπτεμβριος 2016

Πρός
τούς νέους Φοιτητές καί Φοιτήτριες
τῆς Μητροπόλεως μας

Ἀγαπητά μου παιδιά,
Θέλω νά σφίξω θερμά τό χέρι στόν καθένα καί τήν καθεμιά σας μέ ἀφορμή τήν ἐπιτυχία σας στίς ἀνώτατες σχολές τῆς χώρας μας ἔπειτα ἀπό τήν κοπιαστική καί ἐπίπονη προσπάθεια σας. Νά σᾶς εὐχηθῶ ἀπό τήν καρδιά μου ὁ Θεός νά εὐλογεῖ τήν ζωή σας καί ἡ Παναγία μας νά σᾶς σκεπάζει μέ τήν χάρη Της στούς καινούριους δρόμους πού ἀνοίγονται πλέον στήν ζωή σας.
Ἡ ἐπιτυχία σας δέν συνίσταται μόνο στήν εἰσαγωγή σας σέ κάποια Πανεπιστημιακή Σχολή, ἀλλά καί σέ ἀρκετές ἄλλες ἐμπειρίες πού ἀποκτήσατε. Πρώτη, ἡ ἐπιβεβαίωση ὅτι αὐτός πού ἀγωνίζεται καί ἐπιμένει νικᾶ. Ἡ δεύτερη, ὅταν κάποιος ἀγωνίζεται γιά κάτι καί τό ἀγαπᾶ δέν ὑπολογίζει τούς κόπους καί στό τέλος ἐπιτυγχάνει. Ἐπιδοθήκατε στήν μελέτη μέ δύναμη ψυχῆς καί ἀφοσίωση καί τώρα ἀπολαμβάνετε τούς καρπούς τῶν κόπων σας.
Μέ τήν ἐπιτυχία σας,μιά σελίδα τῆς ζωῆς σας κλείνει καί μιά καινούρια ἀρχίζει τῆς ὁποίας τό κύριο χαρακτηριστικό εἶναι ἡ ἐπίσημη πλέον ἔξοδος σας ἀπό τήν πατρική σας οἰκογένεια, ἡ αὐτονομία σας ἀπό τό πατρικό σπίτι, ἡ μεγαλύτερη ἐλευθερία τῶν κινήσεων σας. Ὅλα αὐτά ὅμως σημαίνουν ὅτι ἦλθε ἡ ὥρα τῆς δικῆς σας ἀπόλυτης πλέον εὐθύνης γιά τήν ζωή σας καί τήν πορεία σας. Πετύχατε, ἀλλά πρέπει καί νά τελειώσετε. Οἱ πατρικές σας οἰκογένειςες καί ἐσεῖς μαζί τους ζεῖτε σέ μιά ἐποχή δεινῆς κρίσης στήν πατρίδα μας πού ἴσως δέν τούς ἐπιτρέπουν  νά σᾶς στηρίξουν ὅπως θά ἤθελαν.
Φαντάζομαι ὅτι τό καταλαβαίνετε καί ἐσεῖς ὅτι στόχος σας δέν μπορεῑ νά εἶναι μόνο ἕνα πτυχίο, ἀλλά ἡ διαμόρφωση μιᾶς προσωπικότητας πού θά σᾶς ἐπιτρέψει νά σταθεῖτε ὄρθιοι στή ζωἠ καί νά τήν κερδίσετε. Στό κομμάτι αὐτό εἶναι ἡ τελευταία σας εὐκαιρία. Μετά πρέπει νά μπεῖτε στόν ἀγῶνα καί ὁ καθένας στή ζωή δίνει ὅ,τι ἔχει καί ὅ,τι εἶναι.
Δέν θέλω νά μετριάσω τή χαρά σας γιά τήν ἐπιτυχία σας θέτοντας σας προβληματισμούς. Τό κάνω ὅμως γιά νά εἶναι ἡ χαρά σας μόνιμη καί γιά νά ἔχει ἡ ζωή σας συνέχεια. Θά χαρῶ ἰδιαίτερα ἐάν περάσετε ἀπό τήν Μητρόπολη γιά νά σᾶς συγχαρῶ καί ἀπό κοντά. Θά εἶμαι πάντα στήν διάθεσή σας γιά ὅποιο πρόβλημα ἤ δυσκολία συναντήσετε στό καινούριο σας ξεκίνημα καί θά χαίρομαι κάθε φορά πού μποροῦμε νά συζητᾶμε καί νά συμπροβληματιζόμαστε.
Καί πάλι θερμά συγχαρητήρια καί ὁ Χριστός μας νά εὐλογεῖ τή ζωή Σας.


Μέ ὅλη μου τήν ἀγάπη
Ὁ Ἐπίσκοπός Σας