ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Τὴν Κυριακὴ 16 Ἰουλίου 2023  στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Σιατίστης τελέσθηκε ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία ἱερουργούντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σισανίου καὶ Σιατίστης κ. Ἀθανασίου, συμπροσευχομένου ἐν τῷ Ἱερῷ Βήματι τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως καὶ Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα, ὁ ὁποῖος κήρυξε τὸν θεῖο λόγο. Ἐν συνεχείᾳ τελέσθηκε ἐτήσιο ἱερὸ μνημόσυνο ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Ἄρχοντος Ὀφφικιάλου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, Ἐθνικοῦ  Εὐεργέτου καὶ  Μεγάλου Εὐεργέτου τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Δημητρίου Σιατίστης Νικολάου Γ. Παπαγεωργίου.


Στὴ σύντομη ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος ἅγιος Νεαπόλεως ἀνεφέρθη στὴν σημασία τῆς ἑορτῆς τῆς συνάξεως τῶν πατέρων τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου συνδυάζοντας αύτὴ μὲ τὴν ἀρετὴ τῆς «εὐεργεσίας», ὅπως αὐτή, κατὰ τρόπο μοναδικὸ στὴν Ἱστορία ἐνεφανίσθη στὴν περιώνυμο πόλη τῆς Σιατίστης ἀνὰ τοὺς αἰώνες ὑπὸ τῶν μεγἀλων ευεργετῶν, ἐσχάτως δὲ ὑπὸ τῆς Οἰκογένειας Παπαγεωργίου καὶ ἰδιαιτέρως τοῦ ἀειμνήστου Νικολάου Παπαγεωργίου. 

 Ἐξήρε τὸν σημαντικὸ ρόλο τῆς παρουσίας καὶ τῆς προσφορᾶς τῶν εὐεργετῶν στὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὑπεγράμμισε τὴν ἠθικῶς ἐπιβεβλημένη προσευχητικὴ ἀνταπόδοση τῆς Ἐκκλησίας στὶς εὐεργετικές -ἐμφανεῖς ἤ καὶ ἀφανεῖς- κινήσεις τῶν τέκνων Της ὑπέρ Αὐτῆς.
 

Ἀκολοῦθως, ἀμφότεροι οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ἐφημέριοι τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ, τέλεσαν ἱερὸ τρισάγιο ἐπὶ τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου Μεγάλου Εὐεργέτου.