Επιμνημόσυνη Δέηση- Κατάθεση Στεφάνων για τα 104 Ελευθέρια της Σιάτιστας 4/11/2016

Προγράμματα Ιερών Ακολουθιών κατά μήνα