Εορτή Υπαπαντής στον Ι.Μ.Ν. Αγίου Δημητρίου Σιατίστης

Φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν εὐσεβῶν ἐνοριτῶν ὅτι τὴν προσεχὴ Παρασκευὴ 2 Φεβρουαρίου 2024, ἡ ἑορτὴ τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἡμέρα ἀφιερωμένη ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία μας στὸ ἱερὸ πρόσωπο τῆς μητέρας, θὰ ἑορτασθεῖ μὲ τὸ ἑξῆς πρόγραμμα:
 
Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2024
 
5:00μμ   Μέγας Ἑσπερινὸς στὸν Ι.Μ.Ν. Ἁγίου Δημητρίου καὶ ἀρτοκλασία ὑπὸ τῶν ἐνοριτισσῶν μητέρων.
 
 
Παρασκευὴ 2 Φεβρουαρίου 2024
 
7:00πμ   Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία στὸν Ι.Μ.Ν. Ἁγίου Δημητρίου.

Προγράμματα Ιερών Ακολουθιών κατά μήνα