Εορτή Αποτομής της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου

Εορτή Αποτομής της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου