Εκδήλωση της Ιεράς Μητρόπολης Σισανίου και Σιατίστης για τους Μαρκίδες Πούλιου. Βίντεο

Προγράμματα Ιερών Ακολουθιών κατά μήνα