'ΕΓΚΎΚΛΙΟΣ ΕΠΊ ΤΗ ΚΥΡΙΑΚΉ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΎ

'ΕΓΚΎΚΛΙΟΣ   ΕΠΊ ΤΗ ΚΥΡΙΑΚΉ  ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΎ