Εγκύκλιος επί τη εορτή των Θεοφανείων

Εγκύκλιος επί τη εορτή των Θεοφανείων