ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ἐπί τῇ 1ῃ τοῦ Νέου ἔτους

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ἐπί τῇ 1ῃ τοῦ Νέου ἔτους