Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι Α Σ Ι Α Τ Ι Σ Τ Η Σ

3/11/22 Μέγας Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς καὶ ἐπιμνημόσυνη δέησις στὸν Ι.Ν. Ἁγίου Ἐλευθερίου, στὸ Γκραντίστι.