Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ υπ΄ αριθμ. 25 επι της Μεγάλης Τεσσαρακοστής