Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ υπ ́ αριθμ. 23 -ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2020