ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ

siatista
tel-fax 2465021465
agiosdimitrios@agiosdimitriossiatistas.gr

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ υπ ́ αριθμ. 23 -ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2020

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ   υπ ́ αριθμ. 23 -ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2020