Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ υπ΄ αριθμ. 22 Ἀριθμ. Πρωτ. 667 Σιάτιστα 1 Δεκεμβρίου 2020