ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ

siatista
tel-fax 2465021465
agiosdimitrios@agiosdimitriossiatistas.gr

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ υπ΄ αριθμ. 22 Ἀριθμ. Πρωτ. 667 Σιάτιστα 1 Δεκεμβρίου 2020

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ υπ΄ αριθμ. 22 Ἀριθμ. Πρωτ. 667 Σιάτιστα 1 Δεκεμβρίου 2020