ΔΕΥΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΧΘΩΜΕΝ ἐκ δευτέρου Μητροπολίτου Σιατίστης ΠΑΥΛΟΥ

Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος ἀναφερόμενος εἰς τό αἴτημα τοῦ κ. Φίλη περί χωρισμοῦ Ἐκκλησίας καί Πολιτείας, ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἐλεύσεως τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τῆς Ἁγίας Βαρβάρας, σημείωσε τό ἐνδεχόμενο κάποιοι νά μετανοιώσουν γιά τίς προτάσεις τους. Ὁ κ. Φίλης ἀναγνώρισε μέν ὅτι αὐτή εἶναι μιά μακρά πορεία, ἀλλά εἶπε ὅτι δέν μποροῦμε νά προσέλθουμε «ἐν μετανοίᾳ» στήν συζήτηση αὐτή.

Ἡ πρώτη σκέψη εἶναι μήπως κάποιος στόν ΣΥΡΙΖΑ μπορεῖ νά βοηθήσει τόν κ. Φίλη στά Ἑλληνικά του, γιατί ἄλλο εἶπε ὁ Μακαριώτατος καί ἄλλο ὁ κ. κοινοβουλευτικός ἐκπρόσωπος. Γιατί δέν κατάλαβε ἐκτός ἐάν συνειδητά διέστρεψε τόν λόγο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος δέν ζήτησε ἀπό κανένα νά προσέλθει «ἐν μετανοίᾳ» σέ ἕνα διάλογο, εἶπε ὅμως κάτι σημαντικό. Ὅτι κάνοντας κανείς βιαστικές ἐνέργειες μπορεῖ νά τό μετανοιώσει, κάτι τελείως διαφορετικό ἀπό αὐτό πού εἶπε ὁ κ. Φίλης. Δεῦτε λοιπόν καί διαλεχθῶμεν ἐκ νέου.

Εἶναι  γνωστές οἱ θέσεις τοῦ ΣΥΡΙΖΑ γιά τό θέμα σχέσεων Ἐκκλησίας καί Πολιτείας. Αὐτό τό θέμα ὁ Πρωθυπουργός τό ἔχει ἀναθέσει στόν Ὑπουργό Παιδείας καί ὁ Ὑπουργός ἔχει δηλώσει ὅτι δέν εἶναι τοῦ παρόντος. Μέ τήν ἀναφορά του λοιπόν σέ αὐτό τό θέμα ἄραγε στρέφεται ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας ἤ κάνει ἀντιπολίτευση στόν ἴ δ ι ο τόν Πρωθυπουργό; Τά λέει γιά νά ἀκούσει ἡ Ἐκκλησία τήν δήλωση του καί νά φοβηθεῖ, ἤ γιά νά τά ἀκούσει ὁ Πρωθυπουργός καί ἴσως καί ὁ Ὑπουργός τῆς Παιδείας;

Ὁ κ. Φίλης ἔκανε αὐτή τή δήλωση μέ ἀφορμή τήν ἔλευση τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τῆς Ἁγίας Βαρβάρας. Ἀλήθεια! Τί σχέση ἔχει τό ἕνα μέ τό ἄλλο; Μήπως εἶναι μιά σαφής ἀπειλή ἀπέναντι στήν πίστη τῶν πιστῶν; Μέγα τό ἀτόπημα τοῦ κ. ἐκπροσώπου, ἀλλά καί φθηνό σάν ἐπιχείρημα. Μήπως μᾶς λέει: «προσέχτε καλά, γιατί θά ἔχετε συνέπειες;». Μήπως ἐνοχλήθηκε ἀπό τήν πίστη τοῦ λαοῦ, ἀπό τό πλῆθος πού προσῆλθε καί προσέρχεται γιά νά προσκυνήσει τό Ἱερό Λείψανο; Μήπως ἐπιχειρεῖ νά καταστείλει τήν εὐλάβεια τοῦ λαοῦ μέ ἀπειλές; Ξαναγυρίζει λοιπόν στόν τόπο μας ἡ Ἀριστερά στόν Σταλινικό της μεσαίωνα τῶν ἀπειλῶν καί τῶν διωγμῶν;

Τό θέμα τῶν σχέσεων Ἐκκλησίας καί Πολιτείας εἶναι ἕνα ὄντως πολύ σοβαρό θέμα καί δέν τιμᾶ τούς ἀνθρώπους τῆς ἐξουσίας νά τό χρησιμοποιοῦν σάν ἀπειλή. Οἱ σχέσεις Ἐκκλησίας καί Πολιτείας  δομήθηκαν μέσα στήν ζωή καί τήν ἱστορία, δομήθηκαν σέ δύσκολες ὧρες, δομήθηκαν ὅταν ἡ Ὀρθὀδοξη πίστη συνιστοῦσε τό ἐθνικό σύνορο τοῦ Γένους καί ὄχι μέσα σέ κάποιο γραφεῖο πολιτικό. Τό νά χρησιμοποιεῖται ἕνα τέτοιο θέμα σάν ἀπειλή αὐτό εὐτελίζει τήν σοβαρότητα του, ἀλλά καί αὐτούς πού τό μεταχειρίζονται μέ τόσο εὐτελῆ τρόπο.

Πίστεψαν μήπως κάποιοι ὅτι ἐκτοξεύοντας μιά τέτοια ἀπειλή θά φοβίσουν τούς ἀνθρώπους καί θά καταστείλουν τήν εὐλάβειά τους; Ἤ μήπως ἐάν ἐπέλθει ὁ χωρισμός Ἐκκλησίας καί Πολιτείας δέν θά μπορεῖ νά μεταφερθεῖ  ἕνα Ἱερό Λείψανο σέ ἕνα νοσοκομεῖο γιά ἐνίσχυση καί παρηγορία τῶν ἀσθενῶν; Εἴμαστε ἐμεῖς πού πρέπει νά ρωτήσουμε σέ ποιά χώρα τίθενται τέτοια ἐμπόδια; Μήπως κάποιοι ζοῦν σέ ἄλλες ἐποχές; Σέ πλεῖστα νοσοκομεῖα τοῦ ἐξωτερικοῦ ὑπάρχουν παρεκκλήσια καί ἡ ἐκδήλωση τῆς πίστης καί ἡ προσφυγή στή Θεία βοήθεια εἶναι ἀνεμπόδιστα.

Ὁ κ. Φίλης ἀναφερόμενος στό θέμα σχέσεων Ἐκκλησίας καί Πολιτείας παραβιάζει ἀνοικτές θύρες καί ἀπό τήν πλευρά τοῦ κόμματος του καί ἀπό τήν πλευρά τῆς Ἐκκλησίας. Δέν κομίζει λοιπόν τίποτα καινούριο πέρα ἀπό μιά ἐπιπόλαια καί ἐπικίνδυνη στάση. Αὐτή τήν στιγμή ἡ χώρα βρίσκεται σέ μιά πολύ κρίσιμη ὥρα καί τό ζητούμενον εἶναι ἡ ἑνότητα τοῦ λαοῦ μας. Μόνον ἄφρονες καί ὑπονομευτές τῆς κυβερνητικῆς προσπάθειας μποροῦν νά διασποῦν τήν ἑνότητα τοῦ λαοῦ σέ μιά τέτοια κρίσιμη ὥρα καί νά ἐκτοξεύουν ἀπειλές κατά τοῦ μεγαλύτερου μέρους του. Μόνον ἄνθρωποι κατώτεροι τῶν περιστάσεων μποροῦν νά βάλουν τίς ἰδεοληψίες τους πάνω ἀπό τό μέλλον αὐτοῦ τοῦ τόπου. Ὁ λαός ψήφισε τήν παροῦσα Κυβέρνηση γιά νά ἀντιμετωπίσει τά προβλήματα του καί ὄχι γιά νά ἀλλάξει τήν πίστη του.

Εἶναι δικαίωμα, ἀλλά καί εὐθύνη τοῦ καθενός καί ἡ πίστη καί ἡ ἀπιστία. Κάποιος πού δέν ἔχει τήν ἐμπειρία τοῦ Θεοῦ εἶναι λογικό νά δηλώνει ἄθεος. Κάποιος πού δέν ἔχει διαπιστώσει τήν ἐμπειρία «τῶν γυμνῶν ὀστέων πού ἀναβλύζουν ἰάματα» εἶναι λογικό νά τά ἀπορρίπτει. Ἀπό πότε ὅμως ἡ ἄγνοια προσπαθεῖ νἀ ἀμφισβητήσει τήν γνώση; Βουλευτής τοῦ ἰδίου κόμματος δηλώνει πολύ καθαρά ὅτι γνωρίζει τήν θεραπευτική δύναμη τῶν Ἱερῶν Λειψάνων ὡς ἰατρός!!! Καί βέβαια δέν εἶναι ὁ  μ ό ν ο ς. Θά τόν εἰρωνευθεῖτε γιατί δέν γνωρίζετε αὐτά πού γνωρίζει ὁ ἴδιος; Θά ἀρχίσετε τίς παλαιές «ἐπιστημονικές» ἀποδείξεις; Ἐμεῖς δέν φοβόμαστε τήν ἀθεῒα σας, ἐσεῖς γιατί φοβάστε τήν πίστη μας;

Ξαφνικά λοιπόν ἡ Εὐρώπη πού μᾶς πνίγει, ἡ Εὐρώπη πού μᾶς πιέζει, ἡ Εὐρώπη πού ἀπειλεῖ νά μᾶς διώξει, ἡ Εὐρώπη πού ἐπιχειρεῖ νά μᾶς «σώσει» ἀφανίζοντας ἀπό τήν ἀνέχεια καί τήν πεῖνα τόν μισό πληθυσμό μας, ἔγινε λοιπόν τώρα τό πρότυπο μας; Ἡ Εὐρώπη πού βλέπει ἀδιάφορα τίς ἑκατόμβες τῶν ἀνθρώπων πού πνίγονται στίς θάλασσες ἤ πού σφαγιάζονται στήν ξηρά χωρίς καμμία θέληση ἐπέμβασης, ἔγινε τό πρότυπο μας ὥστε νά ἰσχυριζόμαστε ἐμετικά, ὅτι τάχα αὐτό δέν συμβαίνει σέ καμμία ἄλλη χώρα τῆς Εὐρώπης;  Γιατί λοιπόν διαμαρτύρεσθε ἐναντίον τῆς ἀπανθρωπίας τῶν μνημονίων; Τότε ἄς σκύψουμε τό κεφάλι καἰ ἄς μιμηθοῦμε αὐτή τή στάση ζωῆς, ὅπου ἡ ἀπανθρωπία της πηγάζει ἀπό τήν ἀθεῒα της.

Τί ἐννοοῦσε ἄραγε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ὅταν προειδοποιοῦσε: «προσέξτε μήπως τό μετανοιώσετε». Ἀπειλοῦσε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος; Δέν τό συνηθίζει. Ἀντίθετα μᾶς ἔχει ὅλους συνηθίσει νά μήν ὁμιλεῖ, ἀλλά ὅταν ὁμιλεῖ, ὁ λόγος του εἶναι καίριος. Κάτι λοιπόν ξέρει καί ὁμιλεῖ. Νά τό ψάξουμε λίγο; Μήπως λοιπόν προειδοποιοῦσε ὅτι ἕνας τέτοιος χωρισμός σέ αὐτή τήν ὥρα θά φανέρωνε ὅλη τήν γυμνότητα τοῦ κράτους καί ὅλη τήν ἀνεπάρκεια τῆς Πολιτείας πού τώρα ὄμορφα κρύβεται μέσα ἀπό τήν Ἐκκλησία; Γνωρίζετε πολύ καλά αὐτή τήν γυμνότητα πού ἀπό ἀγάπη καλύπτει ἡ Ἐκκλησία. Δέν σᾶς ἀπειλεῖ λοιπόν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, οὔτε σᾶς καλεῖ σέ μετάνοια, ἀλλά σᾶς προειδοποιεῖ.

Ἀλήθεια! Τί πραγματικά ἐπαγγέλεσθε γιά τόν ἄνθρωπο καί στόν ἄνθρωπο; Τί ἔχετε νά τοῦ προτείνετε σάν πρόταση ζωῆς; Γιά ποιὀ μέλλον τόν ἑτοιμάζετε; Μήπως τήν σκουπιδοποίηση του; Δέν ἔχετε ἄλλωστε τίποτα διαφορετικό ἀπό τήν σκουπιδοποίηση τοῦ ἀνθρώπου, ὅσο ὑπάρχει ὁ θάνατος. Ὁ θάνατος γιά σᾶς, σάν καταστροφή καί σάν τέρμα ζωῆς. Ὁ θάνατος γιά μᾶς, σάν πέρασμα.

Ὅταν διακονοῦσα στό Μαντούδι καί ἔγινε ἡ μεγάλη ἀπεργία τῶν μεταλλορύχων, μιά ἀπεργία πού ἔγινε κυρίως γιά τό καπρίτσιο ἑνός πολιτικοῦ, συναντῶ μιά μέρα τόν ἐκπρόσωπο τῆς Ἀριστερᾶς στό Γραφεῖο τῆς Κοινότητας. Τόν ρωτῶ λοιπόν γιατί ἐνδιαφέρεται γιά τούς ἐργάτες. Τοῦ ἐξηγῶ ὅτι γιά μένα ὁ ἄνθρωπος ἔχει μοναδική ἀξία, γιατί γιά χάρη του, ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος καί γι’αὐτό ἐγώ ἀγωνίζομαι. Ἐσύ λοιπόν γιατί εἶσαι ἐδῶ; Τί εἶναι γιά σένα ὁ ἄνθρωπος χωρίς τό Θεό; Ἕνα ὡραῖο ζῶο; Ἔκπληκτος τόν ἀκούω νά μοῦ ἀπαντᾶ: «Ναί!». Τότε τόν ξαναρωτῶ: «Δηλαδή ἐσύ ἐδῶ ἀγωνίζεσαι γιά περισσότερο σανό!» Καί μοῦ ἀπαντᾶ καί πάλι: «Ναί»! Καί τότε τοῦ ἀπάντησα: «Καλύτερος συνεργάτης τοῦ Κεφαλαίου ἀπό σένα πού ὑποτίθεται ὅτι τό πολεμᾶς δέν ὑπάρχει. Ἐσύ τοῦ προσφέρεις τήν ἰδεολογική κάλυψη, χαρακτηρίζοντας τόν ἄνθρωπο σάν ζῶο καί τό Κεφάλαιο τόν ἀντιμετωπίζει στήν πράξη καί τόν ἐκμεταλλεύεται σάν ζῶο». Ἡ Ἐκκλησία πιστεύει ὄχι στήν σκουπιδοποίηση τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά στόν δοξασμό καί τήν θέωσή του, ὅπως μαρτυρεῖ τό Ἱερό Λείψανο τῆς Ἁγίας Βαρβάρας, ἀλλά καί οἱ πρόσφατοι Ἅγιοι μας. Ἡ Ἀριστερά τοῦ κ. Φίλη δυστυχῶς ἔχει μείνει πολύ πίσω. Κάποιοι ἄλλοι Ἀριστεροί ὅμως κατάλαβαν ὅτι ἡ Ἀριστερά δέν κινδυνεύει ἀπό τήν πίστη τῶν πιστῶν, ἀλλά ἀπό τόν ἑαυτό της. Σέ μιά τέτοια κρίσιμη ὥρα γιά τήν Πατρίδα μας ἀπό τούς Πολιτικούς μας ἀπαιτοῦμε τό ὀλιγότερο, σοβαρότητα.