Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

     ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

 

ΣΙΣΑΝΙΟΥ  ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ

 

                                                                                                 Σιάτιστα    19/10/201

  Δ  Ι  Α  Κ  Η  Ρ  Υ  Ξ  Η

 

 

    Ο  Σεβ/τος  Μητροπολίτης  Σισανίου και  Σιατίστης  κ.κ.  ΠΑΥΛΟΣ  ως 

 

Πρόεδρος των Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων της Ιεράς Μητροπόλεως, διακηρύττει

 

ότι ,  ἐκτίθεται σε  φανερή  δημόσια  πλειοδοτική  δημοπρασία  η  εκποίηση   

 

ενός  ἀγροτεμαχίου  εκτάσεως  3.711,10  τ.μ.   στη   θέση   «ΠΑΪΑΜΠΟΡΟ»

   

 της  κτηματικής περιφερείας  Κοζάνης .

 

    Η  δημοπρασία θα διενεργηθεί  στη  Σιάτιστα  , στα γραφεία της Ιεράς

 

Μητροπόλεως  στις  6  του μηνός  Νοεμβρίου 2018  και  ώρα  11  π.μ.

 

ημέρα Τρίτη.

   

Πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως  στη Σιάτιστα 

 

τηλ.  2465021204  και  2465021365 .

 

            Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

           + O ΣΙΑΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ