ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

᾿Από τά βάθη τῆς καρδιᾶς μας, σᾶς εὐχόμαστε ὁ  ᾿Ιησοῦς νά πλημμυρίζει ἐσᾶς καί τήν οἰκογένειά σας μέ τή χαρά, τήν ἐλπίδα καί τήν αἰσιοδοξία πού μᾶς χαρίζει ἡ ᾿Ανάστασή Του.

                                             Μετά πολλῆς ἀγάπης
                                             ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ

                                 και τα μέλη της εκκλησιαστικής επιτροπής

                                       

                                

Προγράμματα Ιερών Ακολουθιών κατά μήνα