Αρχιερατική θεία Λειτουργία επί τη εορτή Α' και Β' Εύρεση Τιμίας κεφαλής του Αγίου Προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννη

Αρχιερατική θεία Λειτουργία επί τη εορτή Α' και Β' Εύρεση Τιμίας κεφαλής του Αγίου Προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννη