ΑΠΟΤΟΜΗ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

       ΑΠΟΤΟΜΗ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023

Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς μετ΄ἀρτοκλασίας στὸν Ι.Ν. Ἁγίου Ἰωάννου.

ΤΡΙΤΗ   29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023

       ΑΠΟΤΟΜΗ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία στὸν Ι.Ν. Ἁγίου Ἰωάννου Γιάνκοβης.