Απεβίωσε ο εθνικός ευεργέτης Νικόλαος Παπαγεωργίου