ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΙΑΤΗΣΤΗΣ

 

Σιάτιστα  30  Αυγούστου  2015

 

Προκήρυξη

 

Το Εκκλησιαστικό συμβούλιο του ιερού ναού Αγίου Δημητρίου Σιάτιστας σε συνεργασία με τα μέλη του Συλλόγου Εθελοντικής Δράσης Πολιτών Σιάτιστας αποφάσισε να προχωρήσει στην αγιογράφηση του εξωκκλησίου του Αγίου Νεκταρίου της ενορίας του Αγίου Δημητρίου.

Τα θέματα της αγιογράφησης, εκτός από τον Παντοκράτορα στην οροφή και την Πλατυτέρα στην κόγχη του Ιερού Βήματος,  θα αφορούν επίσης και στο  Δωδεκάορτο, στο Χριστολογικό Κύκλο, στο Θεομητορικό κύκλο, καθώς και μονωμένες μορφές ολόσωμων αγίων και αγίων σε μετάλλια.

Καλλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως προσκομίσουν στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του ναού τις ανάλογες προσφορές και πρόσφατο δείγμα εργασίας τους έως τις 15 Οκτωβρίου του 2015 .


 

Εκ  του Εκκλησιαστικού  Συμβουλίου.