ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι.Μ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ

- Φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν εὐσεβῶν ἐνοριτῶν ὅτι λόγῳ ἀπρόσμενης ἐξάρσεως κρουσμάτων κορωνοϊοῦ στὴν πόλη μας καὶ τὴν εὐρύτερη περιοχὴ, ἀπὸ το Σάββατο 27 Μαρτίου 2021 καὶ στὸ ἑξῆς (καὶ μέχρι νεοτέρας) οἱ Θείες Λειτουργίες καὶ κάθε Ἱερὰ Ἀκολουθία τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς στὴν ἐνορία Ἁγίου Δημητρίου, θὰ τελοῦνται «κεκλεισμένων τῶν θυρῶν». Μετὰ τὸ πέρας κάθε Ἱερᾶς Ἀκολουθίας ὁ Ἱ.Μ.Ν. Ἁγίου Δημητρίου θὰ παραμένει ἀνοικτὸς γιὰ ἀτομικὴ προσευχὴ (ταυτόχρονη παραμονὴ ΜΟΝΟ 9 πιστῶν), ἐνῶ ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ κοινωνήσουν θὰ μποροῦν νὰ προσέλθουν μετὰ τὸ πέρας τῆς Λειτουργίας. Ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ -