2 Μαρτίου: Άγιος Νικόλαος Πλανάς - Ο ταπεινός ιερέας που έγινε Άγιος