2 Μαρτίου: Άγιος Νικόλαος Πλανάς - Ο ταπεινός ιερέας που έγινε Άγιος

2 Μαρτίου: Άγιος Νικόλαος Πλανάς - Ο ταπεινός ιερέας που έγινε Άγιος